top of page

Krajina českého nezávislého scénického umění 

 

 

 

KRAJINA ČESKÉHO NEZÁVISLÉHO PERFORMATIVNÍHO UMĚNÍ je otevřeným materiálem, který pomáhá orientovat se v rozmanitém a bohatém uměleckém prostředí. Jedná se o soubor festivalů, rezidenčních míst, platforem, sdružení a publikací. Přesto tento seznam není úplný; a pravděpodobně takový seznam nemůže být nikdy úplný, protože česká scéna je významná svou bohatostí a rozmanitostí. Existují desítky akcí, iniciativ, festivalů, které vznikají a zanikají s tím, jak lidé, díky nimž se rozvíjejí, mění své pozice, mění priority, stěhují se do jiného města či země. Druhým aspektem, který brání tomu, aby byl tento seznam úplný, je nestabilita. Mnozí z těch, které zde zmiňujeme, působí ve velmi nestabilním prostředí. Podmínky podpory se mění, zmenšují a velmi často neumožňují dlouhodobé udržení projektů. Jsou také projekty, které po sobě nezanechávají žádnou stopu, kromě neaktuální události na Facebooku, příspěvku na Instagramu nebo neaktualizovaných webových stránek. Přesto je potřeba je brát na vědomí. Nejsou to jen velké producentské domy, zavedené festivaly a platformy, které udržují scénu nezávislého performativního umění při životě. Zásadní roli hrají i komunitní akce, offspace aktivity či nepravidelné a spontánní počiny, které fungují na samém okraji scénických umění s přesahem do dalších oborů. 

Tímto se nechceme omlouvat za neúplnost tohoto materiálu, ale bereme to jako výzvu k dalšímu hledání za hranicemi tohoto seznamu. Přesto doufáme, že pro vás bude tento dokument přínosný jako základní kartografie nezávislého scénického umění v České republice. 

Užijte si cestu po KRAJINÁCH ČESKÉHO NEZÁVISLÉHO PERFORMATIVNÍHO UMĚNÍ 🌱
 

bottom of page