top of page

VÝZKUMNÝ VÝJEZD DO BAVORSKA
16.–20. 4. 2023

CZ-BY Plattform München April 23 Victoria Jungblut22.jpg

Kurátorský a organizační tým české strany (Kryštof Koláček, Petr Dlouhý) se vydali do Bavorska, aby blíže poznali lokální partnery* a aktéry*, kteří tvoří a jsou součástí nezávislého perfomativního umění. Cílem bylo získat přehled o fungování scén v Mnichově, Norimberku a Bamberku, sdílet tyto informace kolegům* v ČR a připravit plán na výjezd české delegace a organizaci českého showcasu. 

/ITINERÁŘ VÝJEZDU (ENG)

bottom of page