top of page

ČESKÁ DELEGACE V BAVORSKU
8.–11. 11. 2023

Čtyřdenní výjezd českých kulturních pracovníků do Bavorska, konkrétně do Mnichova, Moosachu, Norimberku a Bamberku.

IMG_0289.JPG

V listopadu se do čtyř bavorských měst vydala skupina 16 členů*. Obdobně jako bavorská delegace zahrnovala kurátory*, dramaturgy*, produkční*/producenty*, umělce* z různých měst v ČR, ale vedle toho i programovou koordinátorku Městské knihovny Praha nebo zástupce projektu Evropského hlavního města kultury Budějovice 2028. Postupně jsme navštívili Moosach, Mnichov, Norimberk a Bamberk. V každém z měst jsme se setkali se zástupci* lokální scény, měli společný program i čas na individuální schůzky nebo prozkoumávání nových míst, návštěvu galerií. Vedle toho bylo důležitým momentem oficiální setkání se starostou Bamberka a se zaměstnancem Norimberské radnice, který se stará o spolupráci s ČR. 

ITINERÁŘ VÝJEZDU (ENG)

/ÚČASTNICTVO
Jakub Štrba, Jiří Kolář, Eva Lietavová, Patrik Boušek, Dominika Široká, Lucie Fabišíková, Mikuláš Zvánovec, Jan Mocek, Barbara Gregorová, Hana Kokšalová, Carolina Arandia, Helena Urban, Dita Lánská, David Karban, Kryštof Koláček, Petr Dlouhý

 

ČESKÝ SHOWCASE V BAVORSKU 


Pro prezentaci českého umění pro Bavorské publikum a profesní okruh jsme se rozhodli, že nepůjdeme tradiční cestou "showcasu", který prezentuje specifický výběr děl určených pro mezinárodní publikum. Místo toho jsme se soustředili na potenciál umělecké tvorby pro vytváření nových vztahů. Program se tak stal výsledkem několika ko-produkcí, spoluprací a byl postavený na společném zájmu českých umělců* a jejich bavorských kolegů*. 
 

„Následující program lze chápat jako akt naslouchání probíhajícím rozhovorům s různými aktéry scény a jejich potřebami. Nebo jako odpověď na otázky, se kterými se v průběhu procesu setkáváme: Jak sblížit české a bavorské umělce? Jaký soubor postupů je třeba více reprezentovat? Jak zabydlet pozici outsidera a co to může přinést lokalitě? Co se musí stát, abychom vycestovali do sousedních měst?.“

Úryvek z kurátorského textu Petra Dlouhého nastiňuje důvody pro takový krok. Pokud je cílem platformy vytvářet mosty, je důležité začít se nejdříve poslouchat. Program představil projekt Beautiful Confusion Collective o tanci a architektuře, který pracoval site-specific v Bavorské komoře architektů za účasti mnichovské umělkyně. V Norimberku jsme připravili sérii workshopů zprostředkovávajících specifické vědomosti a praxe budované na české scéně. Ty zahrnovaly strategie kulturní politiky v tanci, post-humanistické kurátorské přístupy nebo možnosti nehiearchických prostorů přístupných lidem bez dětí, rodičům i dětem. V Bamberku pak byl odpremiérovaný audiovalk brněnského kolektivu bazmek entertainment v české a německé verzi. Ten vznikal ve spolupráci s místními umělci* a byl vůbec první mezinárodní zkušeností pro mladý kolektiv tvůrců*. Progam zakončila společná performativní akce pražské umělkyně Sofii Sorokiny a bamberského umělce Davida Luise Grimma v nově otevřeném kulturním prostoru Johanniskapelle.

 

PROGRAM (ENG)

 

/UMĚLCI* 
Becka McFadden, Sára Märc, Marika Smreková, Blanka Marková, Anna Prstková, Andrea Polnická, Patrik Boušek, Eva Lietavová, Sofiia Sorokina, David Luis Grimm, Becka McFadden, Laura Saumweber, Mary Ann Hushlak, Sylvie Robaldo 

poznámka k textu: * označujeme slova, která byť se uvádí v generickém maskulinu, tak zahrnují osoby dalších genderů

bottom of page