top of page

MNICHOV – NORIMBERK – BAMBERK
8.–11. 11. 2023

Čtyřdenní výjezd výjezd českých kulturních pracovníků do Bavorska, konkrétně do Mnichova, Moosachu, Norimberku a Bamberku.

Delegace 15 českých profesionálů z oblasti nezávislého divadla bude mít možnost potkat zástupce bavorské scény, navštívit představení a mapovat pole pro možné budoucí spolupráce. Vedle toho platforma představí v netradičním showcasovém formátu práci českých umělců a umělkyň.

bavarian _ czech platform - foto Anezka Medova.jpg

SHOWCASE 

Pro showcase nevybíráme hotová díla, ale naopak jsme se soustředili na umělecké práce, které vzniknou ve spolupráci s různorodými bavorskými partnery. V Mnichově představíme site-specific taneční performance za účasti českých i bavorských tanečnic. Pro Norimberk
jsme připravili sérii tří workshopů, které zprostředkovávají inspirativní znalosti a vědomosti z kulturní oblasti. V Bamberku pak odpremiérujeme uměleckou zvukovou procházku, jejíž část byla připravovaná přímo v Bamberku a která se zabývá tématy spojenými s prožíváním města. 

MNICHOV – ČTVRTEK 9. 11. 2023

19:00 Beautiful Confusion Collective: MOVEMENT / ARCHITECTURE: Now… and Before

Projekt na pomezí tance, architektury a fyzického divadla. Projekt je založen na originální improvizační metodě, při níž performer pracuje s architektonickým prostorem jako partnerem, tančí s povrchy, texturami, světlem, architektonickými prvky a prázdným prostorem. Výsledkem tohoto procesu je choreografický materiál, který může evokovat prostor, v němž vznikl.

Koncepce a režie: Becka McFadden
Dramaturgie: Mary Ann Hushlak
Pohybová režie: Sylvie Robaldo
Choreografie a performeři: Becka McFadden a Laura Saumweber

 

NORIMBERK – PÁTEK 10. 11. 2023

14:30 Marika Smreková: ON PARENTFRIENDLY CULTURE (O KULTUŘE VSTŘÍCNÉ K RODIČŮM)
Umělkyně, aktivistka a divadelní tvůrkyně Marika Smreková navrhuje podívat se jinak na vztah mezi rodiči & nerodiči a diváky & umělci. Její workshop se bude zabývat jejím nedávným uměleckým výzkumem na téma Parentfriendly culture. Zahrnuje vytváření podpůrných struktur péče v rámci mikrokomunity rodičů a navrhuje institucionální změny tak, aby se zvýšila dostupnost pro rodiče malých dětí. A hlavně jak vytvořit skutečně transgenerační umělecké dílo, které by spojovalo děti, rodiče i nerodiče? Jak vytvořit prostor, který by nás (rodiče, nerodiče a děti) spojoval? 

14:30 Blanka Marková: DANCE TO ADVOCATE THE DANCE (Vize tance)

Vize tance je profesní sdružení fungující od roku 2008. Jeho hlavním posláním je prosazovat lepší pracovní podmínky a uznání českého tanečního sektoru. Blanka Marková odhalí některé strategie kulturní advokacie, lobbingu a jednání s politiky. Kromě toho představí pracovní modul založený na hraní rolí, který účastníkům umožní tvořit agendu a řešit reálné situace.

17:00 Sára Märc: COMPOSTING READING CLUB (Cross Attic)

The Composting Reading Group je otevřený čtenářský klub pro všechny, kteří se zajímají o více než lidskou ekologii, světy Jiných a všechno a všechny mezi tím. Kompostování je způsob, jak osvěžit, recyklovat a transformovat. Sára Märc, umělkyně & kurátorka laboratoře pro umělecký výzkum Cross Attic, představí svou práci a vyzve účastníky, aby prozkoumali, jak se posthumanistické a mezidruhové teorie promítají do současné umělecké praxe.

BAMBERK – SOBOTA 11. 11. 2023

11:30 bazmek entertainment: CONCRETE DREAMS (AUDIOWALK) + aftertalk 

Concrete Dreams je audioprocházka složená z několika krátkých příběhů, které se točí kolem různých témat spojených s životem ve městě, jako je světelné znečištění, hluk, veřejný prostor, doprava, teplo a další. Při poslechu těchto příběhů a procházce městem se posluchači dozvídají nové souvislosti, a jsou tak podněcováni k tomu, aby prozkoumávali známé oblasti s obezřetností vůči svému okolí. Tato zkušenost je otevřenou výzvou k zamyšlení nad otázkami spojenými s naším životem ve městě, k uvědomění si, co v něm potřebujeme a co jsme postupem času začali ignorovat. Jejím cílem je vyvolat diskusi o tom, jak můžeme ve městě žít, pracovat, dopravovat se, obdivovat jeho krásu i ošklivost nebo jak o něj pečovat.

 

Autoři (scénář, režie): Anna Prstková, Patrik Boušek, Eva Lietavová
Produkce: Andrea Polnická
Zvuk: Filip Dobrocký, Ryba
Místní koordinátor: Felix Forsbach, Siamak Parsa, Julia Opitz
Překlad do němčiny: Ondřej Cikán
Německý přepis: Stefanie Jörgler, Stephan Bach, Rebekka Herl, Heidi Lehnert, Jennie
Bullinger, Sebastian Stahl
Ve spolupráci s: Theater im Gärtnerviertel, TiG

 

19:00 Sonya the Moon [cz] a David Luis Grimm [de]: MATERIALIZING THE TEMPORARY (NON)PRESENCE

Večer kombinující dvě sólové performance – české umělkyně Sonyi the Moon a bamberského umělce Davida Luise Grimma.

Sonya the Moon je transmediální čarodějka, která zkoumá středověký hermeneutický kontext a zasazuje ho do naší současnosti v různých formách: video, zvuk, performance nebo kresba. Ve svých zvukově-objektových performancích buduje posvátné prostory přírodní spirituality.

David Luis Grimm je mezioborový umělec, sochař, grafik a prostorový designér. Kromě toho David pracuje v širokém spektru umění a kultury. Ve své sérii Dočasné konstrukce se zaměřuje na sochařské materiálové konglomeráty, které vznikají z přinesených a na místě nalezených prvků. Přinášejí mlhavé zbytky vzpomínek, asociací a příběhů. Jsou hrou s materiály a statikou.

 

VÍCE INFORMACÍ V PDF KE STAŽENÍ (POUZE V ANGLICKÉM JAZYCE)

bottom of page