top of page

 O platformě

„Z Plzně do Mnichova je to blíž než do Ostravy, z Budějovic do Řezna trvá cesta podobně dlouho jako do Ústí nad Labem. Máme dostupnou vlakovou a uměleckou infrastrukturu. Platforma tak staví na geografické blízkosti, stejně tak jako na blízkosti dílčích problémů uměleckého sektoru. Snahou platformy je zprostředkovat vzájemné poznávání se a vytvořit most pro individuální spolupráce. “

Petr Dlouhý 

Vznik platformy

 

Myšlenka založení platformy vznikla v roce 2020 na půdě Evropské asociace pro nezávislé performativní umění (EAIPA) a hned v následujícím roce začaly první mapovací aktivity. Zakladatelé platformy, bavorsko-český tým ve složení Petr Dlouhý, Kryštof Koláček, Julia Opitz a Axel Tangerding, se společně se zástupci několikačlenné delegace reprezentující české festivaly, rezidenční programy, nezávislou tvorbu a kulturní centra vydali na výzkumný výjezd do Mnichova a Norimberku.  Cílem výjezdu bylo navázat první vztahy, zahrnout do platformy důležité aktéry, seznámit české profesionály s bavorskými protějšky, představit v Mnichově nezávislé české umění skrze uvedení inscenace Reality Surfing od českého kolektivu PYL. Výjezd vznikl za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, Českého centra v Mnichově a Bayerische Akademie der Schönen Kunste. 

V září 2022 pak aktivity rodící se platformy navázaly za podpory Českého centra v Mnichově výzkumným výjezdem Axela Tangerdinga a předsedkyně VFDKB Daniely Aue do Prahy a Kutné Hory. Během výjezdu se setkali se zástupci Česko-německého fondu budoucnosti, Goethe Institutu ČR, ředitelství Českých center, Nové sítě a dalších. V Kutné Hoře se zúčastnili mezinárodního Divadelního festivalu Kutná Hora. 

Na konci roku 2022 představil bavorsko-český tým nově založenou platformu zástupcům Ministerstva kultury ČR, Goethe institutu, Česko-německého fondu budoucnosti a dalším aktérům na poli nezávislého scénického umění. 

​Cíle platformy

 

Projekt Bavorsko-české platformy vytváří novou strukturovanou a kontinuální výměnu na poli nezávislého performativního umění mezi Českem a Bavorskem na základě spolupráce mezi Asociací nezávislých divadel ČR a Bavorskou asociací nezávislého performativního umění (Der Verband Freie Darstellende Künste Bayerne, VFDKB). 

Východiskem pro spolupráci je přesvědčení, že je nutné hledat dlouhodobá partnerství v blízkých lokalitách, mezi nimiž je mobilita ekologicky nenáročná, které sdílí podobné kulturní zázemí a zároveň jsou schopné se kulturně obohacovat.

 

Dalším východiskem je pak dosavadní absence strukturovaného prosíťování zástupců a zástupkyň působících v obou lokalitách. Přestože si je Česko a Bavorsko geograficky velmi blízko, dosud neexistují žádné strukturálně uchopené kulturní výměny. Ty se dějí buď po velmi individuálních trajektoriích, které nemají charakter dlouhodobého fungování, nebo vůbec. Projekt se tak stává iniciátorem prvního kroku k vytvoření stabilnější a zastřešující platformy, která by usnadňovala vzájemné setkávání, poznávání se a pomáhala k uskutečňování dílčích trans regionálních výměn zahrnujících umělecké rezidence, výjezdy profesionálů na festivaly, účast na konferencích.

bottom of page